สุนทรพจน์ของประธานาธิบดีไช่ อิงเหวิน

สุนทรพจน์ประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน วันชาติสาธารณรัฐจีน 2021

     เนื่องในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน กล่าวสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “ขจัดความเห็นต่าง สามัคคีพิทักษ์ไต้หวัน” เนื้อหาสรุปได้ดังนี้ :

  1. รวมพลังกลมเกลียวเหนียวแน่น ร่วมมือนานาประเทศป้องกันโรค

วันชาติในปีนี้ นอกจากเชิญวีรบุรุษป้องกันโรค วีรบุรุษนักกีฬาโอลิมปิก วีรบุรุษบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกันร้องเพลงชาติ   ยังมีการขบวนแห่ของรถวีรบุรุษไต้หวันประกอบด้วยนักกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิก ตำรวจบรรเทาสาธารณภัย นักบิน หน่วยยามฝั่ง ทหารในกองทัพ และผู้ร่วมต่อสู้ป้องกันโรค

ประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน ขอบคุณผู้อุทิศตนแด่ผืนแผ่นดินแห่งนี้ ทั้งที่มาอยู่ก่อนหรือผู้ที่เดินทางมาทีหลัง เพื่อให้ผู้ใช้ชีวิตในไต้หวัน ร่วมชะตาชีวิตเดียวกัน ซึ่งผ่านความลำบากครั้งแล้วครั้งเล่า การร่วมมือต่อสู้สถานการณ์โรคระบาดเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ประธานาธิบดีขอบคุณความร่วมมือทั้งภาครัฐและประชาชน ขอบคุณประชาชนทั้งประเทศที่มีวินัยและร่วมมือกันปกป้องประเทศอันเป็นที่รักอย่างเหนียวแน่น ประธานาธิบดีขอบคุณมิตรประเทศที่ยื่นมือให้ความช่วยเหลือ แสดงออกถึงบทบาทของไต้หวันที่ “รวมพลังประชาธิปไตย สานสายใยกับทั่วโลก” ไต้หวันจะยังคงอุทิศความดีดังกล่าว ขยายหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง

  1. ไต้หวันอยู่ในแนวหน้าสุดของการพิทักษ์ประชาธิปไตย เผชิญความท้าทายรุนแรงซับซ้อนอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน

ประธานาธิบดีไช่อิงเหวินกล่าวถึงภาวะซับซ้อนของภูมิภาคในปัจจุบัน การเผชิญความท้าทายหนักหน่วงที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ไต้หวันอยู่แนวหน้าสุดของการปกป้องประชาธิปไตย แต่ละก้าวเดินของพวกเราจะเกี่ยวพันกับทิศทางการก้าวเดินของโลกในอนาคต และส่งผลกระทบต่ออนาคตไต้หวันด้วย การเผชิญหน้าสถานการณ์ในภูมิภาค ประธานาธิบดีย้ำว่า ไต้หวันมีความเด็ดเดี่ยวในการปกป้องตนเองอย่างเต็มที่ และมีจุดยืนรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค ปธน. เน้นย้ำด้วยว่า ไต้หวันจะไม่กระทำการอย่างบุ่มบ่าม แต่สำหรับการปกป้องอธิปไตย ไต้หวันจะไม่ยอมอ่อนข้อใดๆ

3 สร้างฉันทามติ เพื่อสามัคคีกันบนจุดยืนร่วมกันของชาวไต้หวัน

ประธานาธิบดีไช่อิงเหวินระบุว่าไต้หวัน สาธารณรัฐจีน ที่ได้รับการชื่นชมจากชาวโลก เป็นผลสำเร็จจากความพยายามร่วมกันของคนรุ่นก่อน ๆ หลายยุคหลายสมัย แม้ท่ามกลางการพัฒนา ประเทศชาติจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง แต่สิ่งที่ยืนหยัดอยู่อย่างต่อเนื่องไม่เสื่อมคลายก็คือ “การปกป้องอธิปไตยและดินแดน” นี่เป็นจุดยืนร่วมกันของชาวไต้หวัน เราจำเป็นต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานร่วมกันของจุดยืนร่วมนี้ จับมือประสานสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว รับมือกับความท้าทายที่ถาโถมเข้ามาอย่างไม่หยุดหย่อน สร้างหลักประกันให้แก่ชาวไต้หวันทุกยุคทุกสมัยให้มีชีวิตอยู่อย่างอิสระเสรีสืบไป

4 รวมพลังสังคม ขจัดความเห็นไม่ลงรอยระหว่างกัน

หลังจากที่ผ่านการปฏิรูปมาอย่างกล้าหาญ สร้างความเข้มแข็งให้แก่พลังของชาติในช่วง 5 ปีที่เป็นรัฐบาล ประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน ได้ตั้งปณิธานที่จะพัฒนาประเทศชาติสู่อนาคตที่เต็มไปด้วยความก้าวหน้าและสงบสุขตราบนานเท่านาน ในขณะที่ต้องเผชิญหน้ากับความคิดเห็นที่แตกต่างกันในประเด็นการบริหารบ้านเมืองของรัฐบาล ความยุติธรรมในการเปลี่ยนผ่าน และนโยบายพลังงาน เราจึงต้องระดมสรรพกำลังในสังคม หาจุดร่วมกันมากที่สุดในความคิดเห็นที่แตกต่างกันเหล่านี้ เพื่อหาวิธีการที่ประชาชนและสังคมส่วนใหญ่ยอมรับได้ ให้ชาติมีพลังที่เข้มแข็งเพียงพอ สร้างสังคมที่มั่นคง เผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายในอนาคต

5. ประสานมือด้วยความเชื่อมั่นภาคภูมิ ไต้หวันก้าวสู่ประชาคมโลก

      ประธานาธิบดีไช่อิงเหวินกล่าวว่า มีความประทับใจเหล่านักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก โตเกียว ฤดูร้อนปีนี้ และการเข้าร่วมงานฉลองวันชาติในวันนี้ของบรรดาวีรชนจากทุกวงการ เป็นที่ประจักษ์ชัดถึงความสำนึกร่วมกันที่ไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวกของประชาชนชาวไต้หวัน ให้ประชาคมโลกเห็นถึงความเชื่อมั่นตนเอง และหวังว่าชาวไต้หวันทั้งมวล จะก้าวไปข้างหน้าต่อไปด้วยความเชื่อมั่น ทรนงและภาคภูมิ ให้ไต้หวันกลายเป็นไต้หวันของประชาคมโลก