เนื่องในโอกาสวันชาติ ประธานาธิบดีไช่อิงเหวินกล่าวสุนทรพจน์ “มอบไต้หวันที่ดีกว่าให้แก่โลก”

116
เนื่องในโอกาสวันชาติ ประธานาธิบดีไช่อิงเหวินกล่าวสุนทรพจน์ “มอบไต้หวันที่ดีกว่าให้แก่โลก”

     เมื่อเช้าวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน กล่าวสุนทรพจน์เนื่องในวันชาติสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ครบรอบ 111 ปี ภายใต้หัวข้อ “มอบไต้หวันที่ดีกว่าให้แก่โลก เกาะแห่งความแข็งแกร่งและทรหด”

     โดยสาระสำคัญ 4 ส่วน มีดังนี้ : 

ส่วนที่ 1 : ไต้หวันก้าวหน้าสวนกระแส ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 

     วันที่ 13 ตุลาคมที่จะถึงนี้  ไต้หวันจะผ่อนคลายมาตรการควบคุมพรมแดน แสดงให้เห็นว่า ไต้หวันได้หลุดพ้นจากความอึมครึมแห่งโรคระบาด และก้าวเข้าสู่การใช้ชีวิตตามปกติ ประธานาธิบดี ขอบคุณทุกคนในประเทศ ที่อุทิศตนอย่างเต็มที่และทำงานอย่างยากลำบาก ในการป้องกันโรคระบาด รวมถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาชนทุกคน ที่นำพาให้ไต้หวันก้าวไปข้างหน้า ให้กลายเป็นประเทศที่ดียิ่งขึ้น

ส่วนที่ 2 :  ก่อนที่ความท้าทายครั้งใหม่จะมาถึง ต้องเผชิญหน้าอย่างสุขุมเยือกเย็น และร่วมกันแก้ไขปัญหา 

     ประธานาธิบดีไช่อิงเหวินย้ำว่า ในยุคหลังโควิด ระเบียบโลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง ไม่ว่าจะเป็น ภาวะเงินเฟ้อทั่วโลกซึ่งจะทำให้เกิดความเสี่ยงของภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจตามมา การแตกตัวของห่วงโซ่อุปทานโลกที่กำลังอยู่ระหว่างการก่อตัวใหม่ ภัยธรรมชาติที่รุนแรงเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างสุดขั้ว ระเบียบของโลกแห่งเสรีภาพที่ถูกท้าทาย ไต้หวันจึงต้องเผชิญหน้าอย่างรอบคอบ และแก้ไขปัญหาร่วมกัน

ส่วนที่ 3 : เสริมสร้าง “ความทรหด 4 ประการ” เพื่อสร้างประเทศให้มีความแข็งแกร่ง 

     ในสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีปีนี้ สาระสำคัญอยู่ที่การกล่าวถึงการเสริมสร้าง “ความทรหด 4 ประการ” ได้แก่ด้าน “เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม” : ตอบสนองความผกผันของภาวะเศรษฐกิจ วางแผนอนาคตให้แก่ภาคอุตสาหกรรม  ด้าน“เครือข่ายความมั่นคงทางสังคม”: การมีสวัสดิการที่เพียบพร้อม เสริมสร้างเครือข่ายความมั่นคงทางสังคม  ด้าน “ระบบการเมืองแบบเสรีประชาธิปไตย” : ปลูกฝังระบอบประชาธิปไตยในเชิงลึก แสวงหาความสนับสนุนจากประชาคมโลก และ ด้าน“แสนยานุภาพในการป้องกันประเทศ” ที่เปี่ยมด้วยความล้ำลึกและแข็งแกร่ง : ยกระดับแสนยานุภาพด้านการป้องกันประเทศ สร้างความ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่ประชาชน

ส่วนที่ 4 มอบไต้หวันที่ดีกว่าให้แก่โลก 

     สุนทรพจน์หลังชนะการเลือกตั้งเมื่อปี 2020 ประธานาธิบดีไช่ฯ เคยกล่าวไว้ว่า จะสร้างประเทศให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ที่แพร่ระบาด ไปทั่วโลกในช่วง 2 ปีกว่าที่ผ่านมา ผลงานในด้านต่างๆ ของไต้หวัน อาทิ การป้องกันโรคระบาด และด้านเศรษฐกิจ กลายเป็นจุดสนใจและได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าไต้หวันเป็น “เกาะแห่งความทรหด”

      ประธานาธิบดีไช่ฯ กล่าวว่า ในช่วงเวลาแห่งการดำรงตำแหน่งที่เหลืออยู่ จะสร้างไต้หวันให้เป็น “ประเทศแห่งความทรหด” ทั้งด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคงและประชาธิปไตยของไต้หวันให้เป็นไปตามทิศทางการเติบโตของโลก เพื่อให้ไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของโลก และมอบไต้หวันที่ดีกว่าให้แก่โลก

 

แหล่งข่าว:RTI
รายงานโดย:เจนนรี ตันตารา
แหล่งข่าว : Rti