ปธน. ไช่อิงเหวินชี้ ไต้หวันเป็นพันธมิตรที่ขาดไม่ได้ ในโครงสร้างใหม่การพัฒนาอินโด-แปซิฟิก

149
ปธน. ไช่อิงเหวินชี้ ไต้หวันเป็นพันธมิตรที่ขาดไม่ได้ ในโครงสร้างใหม่การพัฒนาอินโด-แปซิฟิก

ปธน. ไช่อิงเหวินกล่าวในที่ประชุม Yushan Forum สมัยที่ 6 ในเช้าวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ว่า การผลักดันนโยบายมุ่งใต้ใหม่ ในปี 2016 ของไต้หวันมีการร่วมมือกับประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ในด้านการค้าและการลงทุน เทคโนโลยี การรักษาพยาบาล ตลอดจนการติดต่อแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาในภาคเอกชน มีผลสำเร็จที่ดีเป็นที่ยอมรับของมิตรประเทศ และประเทศที่มีอุดมการณ์ใกล้เคียงกัน ปีที่แล้วการค้าของไต้หวันกับประเทศมุ่งใต้ใหม่ มีมูลค่าสูงถึง 149,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ในช่วง มกราคม – กรกฎาคม 2022 การลงทุนของไต้หวันใน 18 ประเทศมุ่งใต้ใหม่มีมูลค่า 2,200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็น 43.9% ของการลงทุนต่างประเทศทั้งหมด ไตรมาสแรกของปี 2022 นี้ ผลตอบแทนการลงทุนในประเทศมุ่งใต้ใหม่ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สูงแซงหน้าผลตอบแทนการลงทุนในจีนเป็นครั้งแรก

ปธน. ไช่ กล่าวว่า “ไต้หวันเป็นประเทศแนวหน้าในการเผชิญกับคุกคามจากลัทธิเผด็จการ พวกเรามีความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม มีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่การผลิตของโลก ในโครงสร้างใหม่การพัฒนาอินโด-แปซิฟิกไต้หวันเป็นพันธมิตรที่ขาดไม่ได้”

ปธน. ไช่กล่าวด้วยว่า นโยบายมุ่งใต้ใหม่คือยุทธศาสตร์ที่สำคัญของไต้หวัน ทำให้เกิดความร่วมมือเศรษฐกิจและความมั่นคงในภูมิภาค ไต้หวันคาดหวังร่วมมือกับประเทศที่ร่วมประชุม Yushan Forum ในครั้งนี้ ร่วมกันสร้างความรุ่งเรืองและความสงบมั่นคงในอินโด-แปซิฟิก

แหล่งข่าว:RTI
รายงานโดย:แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
แหล่งข่าว : Rti